Uncategorized

Uskonnolliset yhteisöt sosiaalisena turvaverkkona

Kovinkaan moni suomalainen ei enää koe olevansa järin uskonnollinen: kirkossa käynti on vähentynyt ja kirjahyllystä ei löydy Raamattua. Rippikoulut on kuitenkin käyty ja mikäli tuttavia menee kirkossa naimisiin, sinne myös mennään. Ja vaikka kirkosta eroaminen on nykyään tyypillistä, moni jää kirkon jäseneksi, jotta voisi olla tukemassa kirkon tekemää hyväntekeväisyyttä maksamalla kirkollisveroa. Tällaista apua ovat ruoka- Lue lisää “Uskonnolliset yhteisöt sosiaalisena turvaverkkona”

Uncategorized

Gnostilaisuus

Gnostilaisuus oli erikoinen uskonnollinen liike, joka vaikutti pääasiassa ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla Rooman valtakunnan alueella. Liikkeen yksi keskeisimmistä opetuksista oli kaksijakoinen näkemys hyvästä ja pahasta. Siinä esimerkiksi kristinuskon Jumala nähtiin pahana, jonka vaikutuksesta pystyi pääsemään eroon vain tiedon, gnosiksen, avulla. Vaikka gnostilaisuuden opit voivat kuulostaa erikoisilta, se oli aikanaan kristinuskon suora kilpailija, ja teoriassa siitä Lue lisää “Gnostilaisuus”

Uncategorized

Toteutuuko uskonnonvapaus Suomessa?

Suomessa vallitsee periaatteessa uskonnonvapaus mutta toteutuuko tämä periaate käytännössä? Saako Suomessa ilmaista omaa uskoa vapaasti vailla syrjintää? Pohdimme näitä teemoja tässä artikkelissa. Aivan ensiksi pohdimme sitä, mitä uskonnonvapaudella tarkoitetaan, ja millaisia osia tähän vapauteen liittyy. Jos uskonnonvapauteen liittyvät asiat kiinnostavat, olet tullut oikean artikkelin pariin. Saadaksesi aiheeseen liittyvää lisätietoa kannattaa jatkaa artikkelin lukemista. Mitä uskonnonvapaudella Lue lisää “Toteutuuko uskonnonvapaus Suomessa?”

uskonto

Uskonnon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

Kautta aikojen ihminen on etsinyt alkuperäänsä. Ketä me olemme, miksi ja mistä tulemme, mikä on olemisemme tarkoitus. Näihin kysymyksiin on mahdoton löytää yksiselitteistä tieteellistä vastausta. Suurin osa ihmisistä uskoo jonkin korkeamman voiman olemassaoloon, joka selittää paljon perustavanlaatuisia kysymyksiä. Uskonto myös määrittää ihmistä, sillä se on usein muodostunut oppijärjestelmäksi, joka ohjaa ihmistä arjessa. Lisäksi siihen kuuluu Lue lisää “Uskonnon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin”

uskonto

Pyhiinvaelluksella tarvitaan hyvät kengät

Monissa uskonnoissa tehdään pitkiäkin pyhiinvaellusmatkoja jalan. Toisissa uskonnoissa matkaa kuuluu taittaa jalan erityisesti silloin, kun matkan tarkoituksena on syntien sovittaminen, mutta tavallisempaa on, että jalkineet valitaan huolellisesti kestämään matkan rasitukset ja suojaamaan vaeltajan jalkoja pitkällä matkalla ja usein vaativissa maastoissa. Vaelluskenkä on paras valinta pitkälle pyhiinvaellukselle, vaikka reitti kulkisikin etupäässä teitä pitkin, kuten esimerkiksi Pyhän Lue lisää “Pyhiinvaelluksella tarvitaan hyvät kengät”

uskonto

Maailman uskonnot

Kaikkia maailman ihmisiä yhdistää uskonto tavalla tai toisella. Kautta aikain ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta ihmiset ovat pohtineet elämän tarkoitusta ja sitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu sekä sitä, onko olemassa jotain sellaista ulottuvuutta, jota paljas ihmissilmä ei näe. Uskonnon määrittäminen käsitteenä ei aina ole täysin yksiselitteistä, sillä maailmassa on niin valtavasti eri tapoja käsittää uskonto. Yleisimmin Lue lisää “Maailman uskonnot”

uskonto

Hindulaisuus

Hindulaisuus on uskonto, jolla ei ole selkeää perustajaa tai syntymisaikaa, vaan se on kehittynyt ajan myötä historian saatossa. Vanhimpia hindulaisuuteen viittaavia tekstejä, joita kutsutaan nimellä “veda” , on kirjoitettu jopa 1500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. On kuitenkin viitteitä siihen, että hindulaisuus on jossain muodossa ollut olemassa jo neljätuhatta vuotta sitten, jolloin se on ehdottomasti yksi Lue lisää “Hindulaisuus”

uskonto

Buddhalaisuus

Buddhalaisuus on erityisesti monessa Kaukoidän maassa vallitseva uskonto ja yhteensä buddhalaisia arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa. Buddhalaisuudessa ei palvota jumalaa tai jumalia, vaikka yleinen harhaluulo on, että Buddhaa pidetään buddhalaisten jumalana. Asian laita ei kuitenkaan ole tämä, sillä buddhalaisuuden perustaja, 2500 vuotta sitten elänyt Siddharta Gautama ei milloinkaan julistanut olevansa pyhä tai jumalallinen. Buddha on ennen kaikkea Lue lisää “Buddhalaisuus”

uskonto

Shintolaisuus on osa japanilaista kulttuuria

Shintolaisuus on hieman vähemmän tunnettu uskonto johtuen siitä, että sen seuraajia löytyy lähinnä yksinomaan Japanista. Kyseessä on kuitenkin yksi maailman vanhimmista uskonnoista. “Shintolaisuus” sanana on peräisin kiinankielisestä sanasta “Shen tao”, joka merkitsee “jumalten tietä”. Useimmiten shintolaisuutta ei pidetä Japanissa varsinaisesti uskontona, vaan ennemminkin japanilaisena elämäntyylinä, sillä se keskittyy rituaaleihin ennemmin kuin uskonnollisuuteen. Tämän ajatuksen ansiosta Lue lisää “Shintolaisuus on osa japanilaista kulttuuria”

uskonto

New Age on moderni maailmanuskonto

Yksi uusimmista uskonnoista on niin kutsuttu New Age -liike, joka on tavallaan yhdistelmä monia eri uskontoja ja osittain myös erittäin vanhoja ja erittäin uusia ajatuksia. Se pitää sisällään erilaisia elementtejä kuten esimerkiksi modernia tiedettä, fysiikkaa, astrologiaa, mystiikkaa, luonnonvoimien palvontaa, panteismia, pakanismia ja osittain myös “okkultismia” . Vaikka New Age on verrattain tuntematon uskonto, on se Lue lisää “New Age on moderni maailmanuskonto”