Asiakkuudenhallinta järjestelmä uskonnollisen julkaisun tukena
Uncategorized

Asiakkuudenhallinta järjestelmä uskonnollisen julkaisun tukena

Aina tule ajateltuakaan, että uskonnolliset organisaatiot ovat useimmiten myös liiketoimintaa harjoittavia organisaatioita. Useimmiten vähintään seurakuntien taustalla on erilaisia tukitoimijoita ja liikeyrityksiä. Asiakkuudenhallinta on erittäin tärkeää kaikille organisaatioille, jotka tekevät asiakassuhdetyötä. Yksi suosittu tapa rahoittaa ja uskonnollisten organisaatioiden toimintaa ovat erilaiset uskonnolliset julkaisut, kuten lehdet. Tässä artikkelissa kerromme asiakashallinnasta ja sen laadukkaan asiakkuudenhallintajärjestelmän tärkeydestä uskonnollisten julkaisujen menestyksellisen toiminnan varmistamiseksi. Asiakkuudenhallinta ohjelmistoja kutsutaan yleisesti CRM-ohjelmistoiksi. Lyhenne tulee sanoista Customer relationship managment. Laadukas CRM järjestelmä on tehokkaan asiakashallinnan kulmakivi.

Tehokasta asiakkuudenhallintaa varten suunniteltuja CRM-ohjelmistoja voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaisesti ja niin usein tehdäänkin. Tavoitteena on rakentaa tehokas CRM-järjestelmä, jonka avulla voit hallita kaikkia lehden asiakkuuksia. Kattava CRM-järjestelmä tukee tehokkaalla tavalla julkaisuasi. Lehdillä on monesti paljon erilaisia asiakassuhteita ja sidosryhmiä. Luonnollisesti tilaajat ovat lehden asiakkaita. Tilaajat ovat tärkein asiakasryhmä, koska he mahdollistavat lehden toiminnan. Tilaajien lisäksi mainostajat ja muut lehdessä ilmoittavat tahot ovat tärkeitä asiakkuuksia. Tehokas CRM järjestelmä perustuu asiakasrekisterin oikeaoppiseen käyttöön. Asiakasrekisteristä on edelleen linkitetty tärkeimmät aktiviteetit ja asiakastiedot. Se muistuttaa myös tärkeimmistä deadlineista asiakassuhteeseen liittyen ja tukee muutenkin asiakassuhteen tehokasta ja tuloksellista ylläpitoa.

Asiakkuudenhallinta on elintärkeää lehtijulkaisulle

Lehtijulkaisuissa tilaaja on kaiken toiminnan keskipiste, koska hän tuo lehdelle rahoja, jotka mahdollistavat lehden julkaisutoiminnan jatkumisen. On tärkeää, että tilaajarekisteriä ei vaan ylläpidetä, vaan myös hyödynnetään aktiivisesti. Esimerkkinä tilaajarekisterin hyödyntämisestä on poimintojen tekeminen tiettyjen kriteerien mukaisesti. Kohdennettu poiminta helpottaa esimerkiksi kampanjoiden suunnittelua. Luonnollisesti tärkeää on se, että järjestelmä kerää jatkuvaa tietoa pian päättyvistä tilauksista ja muistuttaa tilaajia uusimisesta. Lehtijulkaisuissa osa tilauksista on määräaikaisia ja niiden muuttaminen jatkuviksi on tietysti lehden etu.

CRM järjestelmä voi esimerkiksi lähettää tilaajalle tarjousviestejä jatkotilauksiin liittyen. Luonnollisesti lehdelle on edullisempaa säilyttää vanhat tilaajat kuin houkutella uusia. Toisaalta myös uusien tilaajien löytäminen on tärkeää kasvun kannalta. Seurakuntien ja uskonnollisten yhteisöjen jäsenille saatetaan automaattisesti lähettää jäsenmaksua vastaan lehti. Lehdelle on tämän kaltaisessa tilanteessa tärkeää se, että lehden saajat todella lukevat lehtiä, koska lehden julkaisukustannuksia yleensä rahoitetaan mainostajilta saatavilla tuloilla. Lehdessä mainostaville on tärkeää, että mainokset tuovat asiakkaita.

Digitaalinen CRM järjestelmä

Nykyaikana ei tarvitse erikseen korostaa, että asiakkuudenhallintaa hoidetaan digitaalisesti. Tämä on itsestään selvää. Kuitenkin asiakkuudenhallintaohjelmistoissa on suuria eroja. Laadukas CRM järjestelmä pitää sisällään seuraavat ominaisuudet: asiakkaan kokonaisnäyttö ja siinä kaikkia aktiviteettien näkyminen samaan aikaan, kaikkien asiakkuuteen liittyvien tietojen löytyminen samasta paikasta, tikettijärjestelmän avulla tapahtuva asiakaspalvelu. Tärkeä ominaisuus on myös automaattisen email-markkinoinnin ja erilaisten kampanjoiden mahdollistava CRM-järjestelmä. Yhden ohjelmiston tulisi riittää hoitamaan kaiken asiakastyön. Ohjelmiston tulee pystyä keräämää asiakasdataa, jota voit hyödyntää markkinoinnissa ja lisämyynnissä sekä lehtijulkaisun kehittämisessä edelleen asiakaslähtöisempään suuntaan.