Toteutuuko uskonnonvapaus Suomessa?
Uncategorized

Toteutuuko uskonnonvapaus Suomessa?

Suomessa vallitsee periaatteessa uskonnonvapaus mutta toteutuuko tämä periaate käytännössä? Saako Suomessa ilmaista omaa uskoa vapaasti vailla syrjintää? Pohdimme näitä teemoja tässä artikkelissa. Aivan ensiksi pohdimme sitä, mitä uskonnonvapaudella tarkoitetaan, ja millaisia osia tähän vapauteen liittyy. Jos uskonnonvapauteen liittyvät asiat kiinnostavat, olet tullut oikean artikkelin pariin. Saadaksesi aiheeseen liittyvää lisätietoa kannattaa jatkaa artikkelin lukemista.

Mitä uskonnonvapaudella tarkoitetaan?

Uskonnonvapaudesta puhutaan paljon, mutta mitä uskonnonvapaudella oikeastaan tarkoitetaan?

Uskonnonvapautta voidaan pitää perusoikeutena. Varsinaiseen vapauteen uskoa liittyy myös vapaus siihen, ettei usko. Samalla uskonnonvapauteen liittyy se, että valtio suhtautuu tasapuolisesti erilaisiin vakaumuksiin. Toisaalta tämän vapauden ei voida katsoa vaativan erityistoimia valtion toimesta. Koulun velvollisuutta uskonnonopetukseen ei voida pitää osana uskonnonvapautta. Toteutuuko tämä kaikki Suomessa? Ei täysin, sillä Suomessakin esiintyy ongelmia, jotka liittyvät erilaisten vakaumusten tasa-arvoisuuteen.

  • Uskonnonvapauteen liittyy kolme osaa. Näistä ensimmäistä kutsutaan positiiviseksi uskonnonvapaudeksi. Esimerkiksi se, että muslimi saa rakentaa moskeijan liittyy tähän positiiviseen uskonnonvapauteen.
  • Uskonnonvapauden toista osaa kutsutaan negatiiviseksi uskonnonvapaudeksi. Se tarkoittaa sitä, että uskonnosta tulee olla mahdollista myös kieltäytyä eli uskonnollista vapautta = uskonnon vapautta. Esimerkiksi se, ettei koulussa ole pakko ottaa osaa jumalanpalvelukseen on negatiivisen uskonnonvapauden ilmentymä.
  • Uskonnonvapauden kolmatta osaa kutsutaan vakaumusten tasa-arvoksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei uskotoja suosita toistensa yli. Vaikka uskonnonvapaus tuntuu ensin lähes itsestäänselvältä asialta, ei asia olekaan lainkaan itsestäänselvä, kun pureudutaan asiassa pintaa syvemmälle.

Kun viime aikoina on kuullut eri puolueiden vaalimainoksia, ei ole voinut välttyä ajatukselta, kuinka joissakin mainoksissa halvennetaan toisia uskontoja. Tällainen vaalikampanjointi ei ole uskonnonvapauden eikä hyvän maun nojalla suotavaa.

Mistä hankkia tietoa erilaisista uskonnoista?

Tieto on valtaa ja oikeanlaisen uskontoihin liittyvän tiedon avulla on mahdollista ennaltaehkäistä väärää tietoa sekä ennakkoluuloja. Mistä sitten uskontoihin liittyvää ensikäden tietoa voisi saada?

Hyvät kirjat ovat eräs väylä tutustua erilaisiin uskontoihin ja uskomuksiin. Hyvät kirjat voivat kuitenkin olla melko kalliita, joten erilaiset rahoitusvaihtoehdot, kuten freedomrahoitus saattavat tulla ajankohtaisiksi aktiivisemmalle tutkijalle. Toisaalta kirjoja voi lainata myös kirjastoista tai hankkia e-kirjoina, mikä vähentää kirjallisuuteen hupenevia kuluja.

Toinen hyvä tapa hankkia tietoa erilaisista uskonnoista on tutustua erilaisten uskontojen edustajiin, ja osallistua ennakkoluulottomasti heidän tapahtumiinsa. Esimerkiksi hyvin suunniteltu ja ennalta sovittu moskeijavierailu saattaa hälventää muslimeita kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja. Vierailun aikana toisen uskonnon edustaja saattaakin huomata, etteivät uskontojen erot ole lopulta kovinkaan suuria, ja että jokainen ihminen on ihminen uskonnostaan riippumatta.

Tällainen ensikäden tiedon hankkiminen voi auttaa edistämään toisten uskonnonvapautta, samalla kun se voi hälventää toisenlaisia uskontoja ja uskomuksia kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja. Avoin mieli on avainasia kohdattaessa vieraan kulttuurin ja omasta poikkeavan uskonnon edustajia. Etukäteen on hyvä hieman tutustua toisen uskontoon ja kulttuuriin, jottei tulisi tahattomasti loukanneeksi toista. Esimerkiksi toisen sukupuolen kätteleminen saattaa olla hartaalle muslimille vierasta, ja kättely-yritys saattaa aiheuttaa hämmentävän tilanteen, jossa saatetaan loukkaantua puolin ja toisin.

Vieraisiin kulttureihin ja uskontoihin tutustuminen saattaa vaatia hieman heittäytymistä ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumista, mutta se voi myös antaa erittäin paljon. Hedelmällinen vuoropuhelu puolin ja toisin olisi tässä kahtia jakautuneessa maailmassa aivan erityisen tärkeää!