Buddhalaisuus
uskonto

Buddhalaisuus

Buddhalaisuus on erityisesti monessa Kaukoidän maassa vallitseva uskonto ja yhteensä buddhalaisia arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa. Buddhalaisuudessa ei palvota jumalaa tai jumalia, vaikka yleinen harhaluulo on, että Buddhaa pidetään buddhalaisten jumalana. Asian laita ei kuitenkaan ole tämä, sillä buddhalaisuuden perustaja, 2500 vuotta sitten elänyt Siddharta Gautama ei milloinkaan julistanut olevansa pyhä tai jumalallinen. Buddha on ennen kaikkea eräänlainen esimerkki, jota buddhalaiset seuraavat ja he pyrkivät saavuttamaan samanlaisen henkisen valaistumisen ja vapautumisen elämän ja kuoleman jatkuvasta kierrosta.

Viime vuosikymmeninä buddhalaisuudesta on tullut suosittua myös länsimaissa. Syynä tähän pidetään muun muassa buddhalaisuudelle tyypillistä epätasa-arvoisuutta ja materialistisuutta vastaan taistelemista sekä syvällisempää ihmismielen ymmärtämistä. Buddhalaisuuden opit ovat ohjeita, joilla pyritään kohti aidosti onnellisempaa elämää.

Buddhalaisuudelle ominaista on uskomus lukemattomista jälleensyntymisistä, joihin liittyy suunnattomasti kärsimystä. Buddhalainen uskoo, että ihmisten mielihalut ja turhamaisuus johtavat jälleensyntymiseen yhä uudelleen, kunnes henkilö lopulta kykenee irrottautumaan kaikista maallisista haluistaan ja yhteydestä omaan itseensä. Toinen buddhalaisuudelle tyypillinen piirre on kurinalainen uskonnollisten periaatteiden noudattaminen sekä omistautuminen säännölliselle meditoimiselle. Meditoiminen ei kuitenkaan ole rinnastettavissa rukoilemiseen tai jumalaan keskittymiseen, vaan ennen kaikkea itsekurin harjoittamiseen. Meditoimisen perimmäisenä tavoitteena on sammuttaa mielihalut ja sitä kautta pyrkiä lähemmäksi lopullista elämän kiertokulusta vapautumista ja valaistumista eli Nirvanaa.