Juutalaisuus
uskonto

Juutalaisuus

Juutalaisuus on maailman ensimmäinen monoteistinen uskonto, sai alkunsa noin neljätuhatta vuotta sitten Lähi-idässä. Juutalaisuuden isänä pidetään “Abrahamia” , joka julisti aikanaan juutalaisuuden perusideaa siitä, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala. Abrahamin aikaan moinen ajattelutapa oli poikkeuksellinen, sillä tuolloin alueella oli tapana palvoa useita eri jumalia. Juutalaisen uskon mukaan Jumala ilmestyi Abrahamille ja hänen vaimolleen ilmoittamaan, että he tulisivat saamaan yhtä monta lasta kuin taivaassa on tähtiä ja että heille kaikille suotaisiin oma, luvattu maa.

Juutalaisten pyhä kirja on nimeltään Toora ja se sisältää Moosekselle Siinain vuorella ilmoitetut lait kokonaisuudessaan. Juutalaisuuteen kuuluu olennaisesti Jumalan määräämien lakien noudattaminen jokapäiväisessä elämässä. Näitä ohjaavat Toorassa ilmoitetut kymmenen käskyä ja monet muut ohjeistukset eli mitzvat, joita juutalaiset pyrkivät noudattamaan arjessaan. Monet juutalaiset rituaalit ovat hyvin tunnettuja. Ensimmäisenä sapattina lapsen syntymän jälkeen tämän isä kutsutaan synagogassa eteen lukemaan rukouksia vastasyntyneelle ja tämän äidille. Kahdeksan päivää syntymän jälkeen juutalaiset poikavauvat ympärileikataan. Kolmentoista vanhana juutalaispoika juhlii Bar Mitzvah -juhliaan ja kahdentoista vanhana juutalaistyttö juhlii Bat Mitzvah -juhliaan, jolloin nuoret pääsevät ensimmäistä kertaa lukemaan ääneen Tooraa synagogassa. Juutalaisissa häissä on niin ikään monia todella vanhoja perinteitä, joista tunnetuin lienee lasin rikkominen.

Nykyään maailmassa on noin neljätoista miljoonaa juutalaista, joita asuu melkeinpä jokaisessa maailman kolkassa. Suurin osa eli noin puolet juutalaisista kuitenkin asuu Yhdysvalloissa ja neljäsosa kaikista maailman juutalaisista asuu Israelissa. Loput asuvat eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Venäjällä, Lähi-idässä ja Afrikassa. Juutalaisuus jakaantuu muutamaan eri ryhmään, joita kutsutaan “liikkeiksi”. Yksi kaikkein konservatiivisimmista ryhmistä on ortodoksijuutalaisuus, jossa ollaan pyritty noudattamaan lähes kaikkia perinteisimpiäkin käytäntöjä ja rituaaleja. Ääripäänä ortodoksijuutalaisuudelle on reformijuutalaisuus, jossa on omaksuttu hiukan vapaampi ja nykypäivään sovitetumpi ote juutalaisuudelle. Tämän lisäksi näiden kahden väliltä löytyy konservatiivinen juutalaisuus, joka on maltillinen, mutta toisaalta myös monilta osin nykypäivään sovitettu liike.