Maailman uskonnot

Kaikkia maailman ihmisiä yhdistää uskonto tavalla tai toisella. Kautta aikain ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta ihmiset ovat pohtineet elämän tarkoitusta ja sitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu sekä sitä, onko olemassa jotain sellaista ulottuvuutta, jota paljas ihmissilmä ei näe. Uskonnon määrittäminen käsitteenä ei aina ole täysin yksiselitteistä, sillä maailmassa on niin...

Hindulaisuus

Hindulaisuus on uskonto, jolla ei ole selkeää perustajaa tai syntymisaikaa, vaan se on kehittynyt ajan myötä historian saatossa. Vanhimpia hindulaisuuteen viittaavia tekstejä, joita kutsutaan nimellä “veda” , on kirjoitettu jopa 1500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. On kuitenkin viitteitä siihen, että hindulaisuus on jossain muodossa ollut olemassa jo neljätuhatta vuotta...

Buddhalaisuus

Buddhalaisuus on erityisesti monessa Kaukoidän maassa vallitseva uskonto ja yhteensä buddhalaisia arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa. Buddhalaisuudessa ei palvota jumalaa tai jumalia, vaikka yleinen harhaluulo on, että Buddhaa pidetään buddhalaisten jumalana. Asian laita ei kuitenkaan ole tämä, sillä buddhalaisuuden perustaja, 2500 vuotta sitten elänyt Siddharta Gautama ei milloinkaan julistanut olevansa pyhä...

Shintolaisuus on osa japanilaista kulttuuria

Shintolaisuus on hieman vähemmän tunnettu uskonto johtuen siitä, että sen seuraajia löytyy lähinnä yksinomaan Japanista. Kyseessä on kuitenkin yksi maailman vanhimmista uskonnoista. “Shintolaisuus” sanana on peräisin kiinankielisestä sanasta “Shen tao”, joka merkitsee “jumalten tietä”. Useimmiten shintolaisuutta ei pidetä Japanissa varsinaisesti uskontona, vaan ennemminkin japanilaisena elämäntyylinä, sillä se keskittyy rituaaleihin...

New Age on moderni maailmanuskonto

Yksi uusimmista uskonnoista on niin kutsuttu New Age -liike, joka on tavallaan yhdistelmä monia eri uskontoja ja osittain myös erittäin vanhoja ja erittäin uusia ajatuksia. Se pitää sisällään erilaisia elementtejä kuten esimerkiksi modernia tiedettä, fysiikkaa, astrologiaa, mystiikkaa, luonnonvoimien palvontaa, panteismia, pakanismia ja osittain myös “okkultismia” . Vaikka New Age...

Juutalaisuus

Juutalaisuus on maailman ensimmäinen monoteistinen uskonto, sai alkunsa noin neljätuhatta vuotta sitten Lähi-idässä. Juutalaisuuden isänä pidetään “Abrahamia” , joka julisti aikanaan juutalaisuuden perusideaa siitä, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala. Abrahamin aikaan moinen ajattelutapa oli poikkeuksellinen, sillä tuolloin alueella oli tapana palvoa useita eri jumalia. Juutalaisen uskon mukaan Jumala...